Canzuni - Canzoni

Centro Studi Storico-Sociali Siciliani
"Banca dati di Letteratura e Poesia"
"Storia, Folklore, Arte, Mitologia"
"In tutto il mondo con i SICILIANI"

Centro Studi Storico-Sociali Siciliani

CANZUNI SICILIANI - CANZONI SICILIANE

Inviateci canzoni siciliane rare, saranno pubblicate in questa pagina del Centro Studi Storico Sociali Siciliani 


MI VOTU E MI RIVOTU

  Mi votu e mi rivotu suspirannu,
  passu li notti 'nteri senza sonnu,
  e li biddizzi tò vaiu cuntimplannu,
  li passu di la notti finu a ghiornu,
  pi tia non pozzu ora chiù durmiri
  paci non havi chiù st'afflittu cori,
  lu sai quannu ca iu t'hai a lassari
  quannu la vita mia finisci e mori.

  -Versione palermitana-

               Mi votu e mi rivotu suspirannu,
               passu li notti 'nteri senza sonnu,
               e li biddizzi tò vaju cuntimplannu
               ti penzu di la notti fina a jornu.
               Pi tia non pozzu n'ura ripusari,
               paci non havi chiù st'afflittu cori.
               Lu vo' sapiri quannu t'aju a lassari?
               Quannu la vita mia finisci e mori.

               Ci penzi quannu nsèmula abballammu
               e a siritina cchi sonu tinemmu?
               Ntra l'occhi tutti dui ni taliammu,
               n'arrussiau la facci e poi ridemmu;
               abballannu e suspirannu
               li manu n'affirrammu e ni stringemmu...

               Lu vo' sapiri quannu t'aju a lassari?
               Quannu la vita mia finisci e mori.
               - Versione catanese -

È il canto di una donna che pensando al suo innamorato non riesce a dormire: "Lo sai, ti potrò lasciare soltanto quando la vita mia finisce e muore".COMPRA SICILIANO

CANZUNI SICILIANI...CANZONI SICILIANE

LU FOCU DI LA PAGGHIA

Lu focu di la pagghia pocu dura
quantu l'amuri di la munzignara
l'amuri ca durò menu d'un'ura
vampata capricciusa di mavara.
L'occhiu amurusu miu ti vitti chiara
surgiva d'acqua cristallina e pura
ma mètiri li petri di ciumara
e lu risparmiu di la fognatura
stannu sunannu a mortu li campani
ora ca tu ammazzasti lu mè amuri
lu suli ca scurò cielu e lu mari
e lu me cori è chinu di duluri
mi lu mittisti a motu di li cani.
Stannu scavannu fossi e sipurturi
cercanu crozzi e mali cristiani
pi darini li spini 'n canciu di ciuri!
-Versione palermitana-

Un amore che è stato soltanto come un fuoco di paglia (l'amore di una bugiarda) ha sconvolto la vita di un ragazzo che si aspettava fiori ed ha ricevuto spine: "Ora che tu hai ucciso il mio amore, si è oscurato il cielo e si è oscurato il mare, mentre il mio cuore è pieno di dolore."

Libri in Lingua Siciliana
 
CANZUNI SICILIANI...CANZONI SICILIANE

NICUZZA

Sutta la to finestra ci siminasti i ciuri
e dopu cincu misi garofani sbucciaru
su tutti bianchi e russi
comu la to facciuzza,
bedda tu si nicuzza comu li ciuri to

nicuzza duci, nicuzza bedda
dunami dunami na vasatedda
amuri miu, gioia di l'arma
ni lu me cori lu focu carma
sugnu capaci pi ttia suffriri
siddu nu m'ami è megghiu murìri
siddu pi zitu tu scegli a mia
iu ti maritu quannu vo' tu...

Fra tanti spasimanti sciglisti a mia pi zitu,
chi gioia ca mi dasti,
mi sentu to maritu
nicuzza 'nzuccarata, dammi na vasatedda gioia,
quantu si bedda, la vita mia si tu!

nicuzza duci, nicuzza bedda
dunami dunami na vasatedda
amuri miu, gioia di l'arma
ni lu me cori lu focu carma
sugnu capaci pi ttia suffriri
siddu nu m'ami è megghiu murìri
siddu pi zitu tu scegli a mia
iu ti maritu quannu vo' tu.

NICUZZA Voci: Stefania e Sandro Ascolta la canzone

Scrivi poesie?....Fatti conoscere col CSSSS

'U CAPPIDDUZZU

La mia famigghia è nobbili
nella famigghia tutti
avemu li scarpi rutti
evviva la nobbiltà.
Iò tengu 'nu bel ricordo
che mâ nanno m'ha lasciato
e questo mi consola
nella mia nobbiltà.

CANZUNI SICILIANI...CANZONI SICILIANE

SI MARITAU ROSA (valzer)

1. Strofa

Vinni la primavera
li mennuli sù 'ciuri
lu focu di l'amuri
lu cori m'addumò...
E ammenzu suli e ciuri
abbolunu l'aceddi
tutti 'sti cosi beddi
mi fannu suspirà...

Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
e iù, ca sugnu bedda
mi vogghiù marità...

2. Strofa

Tanti picciotti beddi
passunu di 'sta strada
ma nuddu 'na vardata
alla me casa dà.
Certu 'stu desideriu
distruggi la me vita
mi vogghiu fari zita
mi vogghiu marità...

Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
e iù, ca sugnu bedda
mi vogghiù marità...

3. Strofa

La dota l'àiu fatta
la casa l'àiu macari
schetta non vogghiu stari
rannuzza sugnu già...
La culpa è di me matri
mi teni arritirata
ma ora la iurnata
vaiu di ccà e di ddà...

Si maritau Rosa
Saridda e Pippinedda
e iù, ca sugnu bedda
mi vogghiù marità...


Libri in Lingua Siciliana
 

SEGNALACI UNA CANZONE SICILIANA, SCRIVICI.

CIURI CIURI

Ciuri, ciuri
ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu...
Ciuri, ciuri
ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca, mi dasti ti lu tornu...
La La La La La, La La La La La...
Lu sabatu si sapi è allegra cori
biatu cu àvi bedda la muggheri.
Cu l'àvi bedda ci porta li dinari
cu l'àvi brutta ci mori lu cori.
Ciuri, ciuri
ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu...
Ciuri, ciuri
ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca, mi dasti ti lu tornu...
La La La La La, La La La La La...

Si troppu dispittusu tu ccu mia
cascu du lettu su mi 'nsonnu a tia,
si bruttu 'nta la facci e 'nta lu cori
cu tia ju' non mi vogghiu maritari.
Ciuri, ciuri
ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu...
Ciuri, ciuri
ciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca, mi dasti ti lu tornu...
La La La La La, La La La La La...
Ciuri di rosi russi a lu sbucciari
amara a cui li tò paroli criri.
L'omini siti tutti munsignari
jù non ti vogghiu no! Ti nni pò iri.

Ascolta Ciuri Ciuri

CANZUNI SICILIANI...CANZONI SICILIANE

FAMMI ARRISTARI

Fammi ristari 'nto menzu di to brazza
Dammi un bacittu cu sta buccuzza rosa
Tenimi strittu e fammi na carizza
Non mi lassari resta a mia vicinu

Fammi ristari 'nto menzu di to brazza
Fammi tuccari na picca sutta a vesti
Porta la manu 'nto menzu a stu giardinu
Non mi lassari resta a mia vicinu

Fammi ristari 'nto menzu di to brazza
Scantu n'aviri si la to madri veni
Strinciti forti ca ti vogghiu bbeni
Non mi lassari resta a mia vicinu

Fammi ristari 'nto menzu di to brazza
Dammi sta buccuzza duci di l'amuri
Non t'umbriari pi sti cosi beddi
Non mi lassari resta a mia vicinu

Fammi ristari 'nto menzu di to brazza
Vardimi 'nta l'occhi, non ristari morta
Scantu n'aviri,non ti fazzu mali
Teniti stritta,resta a mia vicinu.

CANZUNI SICILIANI...CANZONI SICILIANE

ADDIU, AMURI

Stanotti, amuri amuri,
ti vogghiu salutari
cu tuttu lu me cori
e poi non tornu chiù.

Luntanu mi ni vaju
pi non vidìri a tia,
ca petra è lu to cori,
ca sciara è lu to amuri;
su' spini e non su' ciuri
pi mia li vrazza to',
pi mia li vrazza to'.

Ritornello
Luntanu mi ni vaju...etc.

CANZUNI SICILIANI...CANZONI SICILIANE

E LA LUNA 'N MEZZU 'U MARI Ascolta la canzone

E la luna 'n mezzu 'u mari
Mamma mia me maritari,
Figghia mia, a cu te dari
Mamma mia pensaci tu.
O Mammà, pisci fritti e baccalà
O Mammà pisci fritti e baccalà.
Si ci dugnu lu babberi
Iddu va, Iddu veni
'u rasolu 'n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi rasulia la figghia mia.
O Mammà, pisci fritti e baccalà
O Mammà pisci fritti e baccalà.
Si ci dugnu lu falignami
Iddu va, iddu veni
'u chianozzu 'n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi chiannuzulia la figghia mia.
O Mammà, pisci fritti e baccalà
O Mammà pisci fritti e baccalà.
Si ci dugnu lu scapparu
Iddu va, iddu veni
'u matteddu 'n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi mattiddia la figghia mia.


O Mammà, pisci fritti e baccalà
O Mammà pisci fritti e baccalà.
Si ci dugnu lu zappunaro
Iddu va, iddu veni
'u zappuni 'n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi zappunia la figghia mia.
O Mammà, pisci fritti e baccalà
O Mammà pisci fritti e baccalà.
Si ci dugnu lu macillaiu
Iddu va, iddu veni
La sasizza 'n manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi sasizzia la figghia mia.
O Mammà, pisci fritti e baccalà
O Mammà pisci fritti e baccalà.
Si ci dugnu lu pisciaiolu
Iddu va, iddu veni
E lu pisci 'n manu teni,
Si ci pigghia la fantasia
Mi pisciulia la figghia mia.
O Mammà, pisci fritti e baccalà
O Mammà pisci fritti e baccalà.
- Versione messinese -

FATE UNA DONAZIONE PER SOSTENERE UN NOSTRO PROGETTO

Donate

ROSA ARRUSBIGGHITI

Rosa arrusbigghiti, lu suonnu è viziu,
leva u sdillizziu, vicino a di a te.
Ma nun mi diri lariu e nun mi diri bruttu,
se no mi spinnu tuttu, tuttu mi spinnerò
Appollaiato sul lampiggione,
una canzone Ti voglio cantar.
Ma nun mi diri lariu e nun mi diri bruttu,
se no mi spinnu tuttu, tuttu mi spinnerò
L'occhio tuo celestico, il naso tuo perfettico,
sono due radiofonici, che io mai scorderò
Ma nun mi diri lariu e nun mi diri bruttu,
se no mi spinnu tuttu, tuttu mi spinnerò
Facci di piru cuottu, di pumaroru sfattu,
dimmi cosa ti ho fatto, che non riguardi più.
Ma nun mi diri lariu e nun mi diri bruttu,
se no mi spinnu tuttu, tuttu mi spinnerò
Se io avessi un lapiso, di marca "fabbilo"
vurria addopingere la tua beltà.
Ma nun mi diri lariu e nun mi diri bruttu,
se no mi spinnu tuttu, tuttu mi spinnerò

Mentri ti addomandavo del nostro amore un pigno,
scinni u papà cu lignu e mi catafuddò
Ma nun mi diri lariu e nun mi diri bruttu,
se no mi spinnu tuttu, tuttu mi spinnerò
Tu t'arrivuordi, quannn'erimu alla playa,
ca natavamu lontanu, lontanu;
Ma nun mi diri lariu e nun mi diri bruttu,
se no mi spinnu tuttu, tuttu mi spinnerò
Natannu, natannu, iu ti ia n'truzzannu,
all'insaputa di mamma e papà.
Ma nun mi diri lariu e nun mi diri bruttu,
se no mi spinnu tuttu, tuttu mi spinnerò
Tu t'arrivuordi quann'erimu ziti,
ca mi purtavi favuzzi caliati;
Ma nun mi diri lariu e nun mi diri bruttu,
se no mi spinnu tuttu, tuttu mi spinnerò
Ma ora inveci, ca simu maritati,
mi porti vastunati in quantità.
Ma nun mi diri lariu e nun mi diri bruttu,
se no mi spinnu tuttu, tuttu mi spinnerò

CANZUNI SICILIANI...CANZONI SICILIANE

UCCHIUZZI BEDDI

Bedda ca cu l'ucchiuzzi arraggiunati,
dicìtimi si beni mi vuliti;
lu vogghiu dittu cu ss'occhi nfatati,
ca pi stu cori su' du calamiti.
Siti lu Suli quannu mi guardati,
Suli ca d'ogni mali mi guariti;
pi mia fa jornu quannu v'affacciati
e scuru quannu vui vi ni trasiti.
La chiù bedda ca fici lu Signuri,
dicu ca siti vui, senza sbagghiari;
siti lu ciatu miu, stidda e caluri,
pi mia st'amuri è un timpistusu mari.
Ciatu di l'occhi mei, stidda d'amuri,
si mi diciti ca vi pozzu amari,
pi vui diventu un giuvini d'onuri,
lu specchiu miu sarannu ss'occhi chiari.
Ciatu di l'occhi mei, stidda d'amuri,
si mi diciti ca vi pozzu amari,
pi vui diventu un giuvini d'onuri,
lu specchiu miu sarannu ss'occhi chiari.CD del cantautore  Canzoni e poesie dal CD

Servitevi della nostra E-Mail per segnalarci qualche canzone siciliana

Posta Elettronica

Miti di Sicilia    Torna alla Homepage

Lavora con noi. Antica Compagnia Siciliana   Lavora con noi. Antica Compagnia Siciliana

Indirizzo Web 
www.csssstrinakria.eu
 
Lavora con noi. Prodotti di primissima qualità certificata. Alta Gastronomia; Finissima Pasticceria; Gustose Granite; Primi e Secondi Piatti Pronti. Prodotti Surgelati e freschi da banco.

CSSSS...LE RADICI DELLA TUA TERRA "SICILIA"

Tutti i diritti sono riservati-Copyright 1996-2021
© Centro Studi Storico-Sociali Siciliani Catania